DIVERSITEIT &
INCLUSIE STATEMENT

Definities

Diversiteit
De mate waarin verschillende achtergronden en kenmerken zijn vertegenwoordigd in onze teams.
Inclusiviteit
Een cultuur waarin elke medewerker zich thuis voelt en gelijke toegang krijgt tot dezelfde mogelijkheden.

Actiepunten ondergebracht bij de basisprincipes

We respecteren ieders achtergrond
Alle medewerkers krijgen een E-Learning om de 3 basisprincipes en eigen vooroordelen te doorgronden en bij te dragen aan een inclusieve cultuur.
Dit beleid is integraal onderdeel van de introductie van alle nieuwe medewerkers op dag 1.
We tonen oprechte interesse in elkaars gevoel en kijk op de wereld en handelen daarnaar
Korte, frequente enquêtes worden elk half jaar gehouden om de waardering op het huidige beleid uit te vragen.
Exit interviews gaan in op gevoel van inclusie.
Elke afdeling is verantwoordelijk voor het vertalen van het interne beleid naar hun eigen team, vakgebied en eventueel de buitenwereld/markt. Jaarlijks wordt hiervoor een afdelingsactieplan opgesteld en is onderdeel van de PM doelstellingen.
Naast de centraal georganiseerde enquêtes, organiseert de OR regelmatig klankbordsessies om het beleid te voeden met feedback.
We laten ons inspireren door onze medewerkers en de wereld om ons heen
Alle medewerkers worden geïnformeerd over de inhoud van ons D&I beleid 2020-2022.
Al onze leidinggevenden worden getraind in hun verwachte bijdrage aan een inclusieve cultuur (basisprincipes, vooroordelen, werving & selectie, teamdynamiek en diversiteit).
De OR is de vertegenwoordiger van de medewerkers. Minimaal twee keer per jaar komt dit beleid op de overlegvergadering van de OR en wordt bepaald of het beleid vernieuwd en verbeterd moet worden.
We bespreken met de OR:
  • uitkomsten van de exit interviews
  • uitkomsten van de enquêtes
  • de evaluaties van de afdelingsactieplannen

Wil je geen vacature missen?

Stel dan een job alert in en ontvang passende vacatures in jouw inbox!