DIVERSITEIT &
INCLUSIE STATEMENT

Definities

Diversiteit
De mate waarin verschillende achtergronden en kenmerken zijn vertegenwoordigd in onze teams.
Inclusiviteit
Een cultuur waarin elke medewerker zich thuis voelt en gelijke toegang krijgt tot dezelfde mogelijkheden.

D&I bij de Bijenkorf

We respecteren ieders achtergrond

Elke nieuwe medewerker krijgt een e-learning over de basisprincipes van een inclusieve cultuur.

We tonen oprechte interesse in elkaars gevoel en kijk op de wereld en handelen daarnaar

Elk half jaar houden we een korte enquête om te onderzoeken of iedereen bij de Bijenkorf zich gezien en gehoord voelt.

Ook in exitgesprekken gaan we in op het gevoel van inclusie

Zo leren we wat beter kunnen doen.

We laten ons inspireren door onze medewerkers en de wereld om ons heen

We trainen onze leidinggevenden in hun verwachte bijdrage aan een divers team en een inclusieve cultuur.

De ondernemingsraad kijkt mee

Minimaal twee keer per jaar staat het D&I  beleid op de agenda van de overlegvergadering van de OR.

Wil je geen vacature missen?

Stel dan een job alert in en ontvang passende vacatures in je inbox.