Als HR manager ben je verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van leidinggevenden op het gebied van HR. Je stelt voor de organisatiescope waar jij verantwoordelijk voor bent, hr plannen op en zorgt voor succesvolle implementatie. Hierbij sluiten de hr plannen aan bij de organisatie en hr strategie.

Over de functie

Als HR manager ben je verantwoordelijk voor de  advisering en ondersteuning van leidinggevenden op het gebied van HR. Je stelt voor de organisatiescope waar jij verantwoordelijk voor bent, hr plannen op en zorgt voor succesvolle implementatie. Hierbij sluiten de hr plannen aan bij de organisatie en hr strategie.  

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelt en formuleert een HR plan passend bij het organisatieonderdeel rekening houdend met vastgestelde organisatiestrategie, -doelstellingen en in- en externe ontwikkelingen.
 • Draagt zorg voor implementatie en monitoring van het HR-beleid en stuurt waar nodig bij. Ziet toe op voldoende begrip en naleving.
 • Monitort en ziet toe op een juiste toepassing van wet- en regelgeving binnen het vakgebied.
 • Initieert en leidt organisatie brede (verbeter)projecten op basis van gesignaleerde behoefte.
 • Voorziet organisatie van management en stuurinformatie op HR gebied zodat hierop proactief op geacteerd kan worden. Bijvoorbeeld verzuimrapportages, in- door en uitstroom, etc
 • Adviseren van leidinggevende en directie wat betreft HR-vraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau (hr-beleid, projecten en individuele personele zaken, verzuim, in-, door- en uitstroom).
 • Coachen en adviseren van leidinggevende bij de uitvoer van hun HR taken bijv bij verzuim, functioneren en ontwikkelen.
 • Ondersteunt managers bij het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, bewaakt de procedure. 
 • Voert exitgesprekken met vertrekkende medewerkers. 
 • Functioneert als mediator wanneer de situatie daar om vraagt. Weet om te gaan met paradoxale situaties en hierin een keuze te maken die het best passend is voor alle partijen.
 • Stimuleert hoge medewerkersbetrokkenheid en goede samenwerking in het team, bijvoorbeeld teambuilding & training
 • Draagt op strategisch, tactisch en operationeel tactisch niveau bij aan de uitvoer van de hr strategie, beleid en plannen
 • Draagt zelfstandig en proactief bij aan de hr doelstellingen en OGSM van het organisatieonderdeel
 • Houdt vereiste kennis en vaardigheden op peil en deelt kennis met collega’s
 • Leidt zelfstandig hr projecten

Hoe jij ons team compleet maakt

 • HBO+/WO
 • > 7 jaar relevante ervaring waarvan minstens 3 jaar op hetzelfde niveau 
 • Een vertrouwenwekkende eerste indruk op anderen maken en deze weten te handhaven.
 • Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.
 • Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan de anderen.
 • Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
 • Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.

Diversiteit & Inclusie

Wij streven een cultuur na waar iedereen zich bijzonder voelt. Daar hoort een open, inclusieve organisatie bij; een organisatie waar iedereen bijzonder is, waar iedereen gelijke mogelijkheden krijgt, en waar iedereen zich gerespecteerd, geaccepteerd, gehoord en gewaardeerd voelt. Meer informatie over ons D&I beleid is te vinden op onze recruitment website via ''Over de Bijenkorf'', ''Duurzaamheid en Inclusie''.

Waarden

De Bijenkorf heeft zeven waarden die een belangrijk onderdeel vormen van het DNA van onze medewerkers:
 • passie voor gasten
 • continu vernieuwend
 • verantwoordelijkheid nemen
 • samenwerken
 • openstaan voor verandering
 • elk individu respecteren
 • duurzaam handelen
De waarden vormen een belangrijk onderdeel in de sollicitatiegesprekken voor alle vacatures binnen onze organisatie.

Wat heeft de Bijenkorf te bieden

De Bijenkorf biedt uitstekende, marktconforme primaire arbeidsvoorwaarden, aangevuld met een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij aandacht aan uiteenlopende ontwikkeling- en doorgroeimogelijkheden onder andere voor jong talent, vakspecialisten en aankomende managers.

De sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Rogier van Hattem

Corporate Recruiter
Stuur een e-mail

Wil je geen vacature missen?

Stel dan een job alert in en ontvang passende vacatures in jouw inbox!